Regulamin

Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego REKON

  1. Sprzęt do wypożyczeń jest własnością Wypożyczalni, firmy FHU REKON.
  2. Wypożyczenie następuje po podpisaniu Umowy Wypożyczenia.
  3. Opłata za wypożyczenie jest pobierana w wysokości zgodnej z cennikiem, płatna za miesiąc z góry.
  4. Wypożyczający jest zobowiązany do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości określonej w cenniku.
  5. W przypadku zwrotu sprzętu nieuszkodzonego kaucja jest zwracana  w całości a w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego koszty naprawy są pokrywane z kaucji.
  6. Osoba wypożyczająca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  7. Jeżeli osoba wypożyczająca nie zwróci wypożyczanego sprzętu w ustalonym terminie jest zobowiązana do zapłaty kwoty wartości katalogowej sprzętu w terminie określonym przez wypożyczalnię.
  8. Osoba wypożyczająca jest zobowiązana do zwrotu sprzętu do wypożyczalni w stanie niepogorszonym oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.
  9. W momencie wypożyczenia osoba wypożyczająca przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia i ochrony sprzętu przed kradzieżą lub utratą.